MC

MC har rettigheter og plikter som all annen motorvogn. Der det tilbys vilkårsparkering for MC, må vilkårene på p-plassen følges. Kjøretøyet stilles på oppmerket/anvist plass og fører betaler p-avgift der dette kreves.

Unntaket er på plasser der vilkåret kun er at motorvognen er MC:

  • Nytorget
  • Strandkaien
  • Skagenkaien
  • Stavanger Idrettshall

Vis kart over MC-plasser.

NB: Dersom det ikke er ledig på anvist MC-plass, må fører parkere kjøretøyet på avgiftsbelagt p-plass jfr. parkeringsforskrift § 31, 2. ledd.