Hopp til hovedinnhold

– Fra 5. Februar endrer brukertorget åpningstider til Man-fre 07:40 – 12:00 og 14:00 – 15:00.
– Dagskort for boligsoner (takstgruppe 5736) kan kjøpes i EasyPark som et  alternativ til skrapekort.

Lukk
Lukk

MC

MC har rettigheter og plikter som all annen motorvogn. Der det tilbys vilkårsparkering for MC, må vilkårene på p-plassen følges. Kjøretøyet stilles på oppmerket/anvist plass og fører betaler p-avgift der dette kreves.

Parkeringsvilkårene er de samme for moped, motorsykkel og firehjult mopedbil som for øvrige kjøretøy i våre parkeringsanlegg, og det gis ikke betalingsfritak eller tillatelse til å parkere utenom oppmerkede felt.

Unntaket er på plasser der vilkåret kun er at motorvognen er MC:

  • Strandkaien (sommerstengt)
  • Skagenkaien
  • Stavanger Idrettshall

Vis kart over MC-plasser.

NB: Dersom det ikke er ledig på anvist MC-plass, må fører parkere kjøretøyet på avgiftsbelagt p-plass jfr. parkeringsforskrift § 31, 2. ledd.


Skilt 552 med underskilt 807.7

Skilt 552 angir at parkering er tillatt på plassen.

Underskilt 807.7 angir hvilken kjøretøygruppe plassen er reservert for; Tohjuls motorsykkel med og uten sidevogn og tohjuls moped