Hopp til hovedinnhold

– Fra 5. Februar endrer brukertorget åpningstider til Man-fre 07:40 – 12:00 og 14:00 – 15:00.
– Dagskort for boligsoner (takstgruppe 5736) kan kjøpes i EasyPark som et  alternativ til skrapekort.

Lukk
Lukk

Boligsone­parkering

Her kan du søke om boligsoneavtale: Digitalt søknadsskjema. Ved endring i avtalen (som f. eks. bilbytte), logg inn på din kundeprofil.

Prisene indeksreguleres årlig.

Forskriften i lovdata kan du lese her.

Interaktivt kart over boligsoner finner du på forsiden ved å huke av for boligsoner på menyen til venstre.

Hvordan fungerer boligsoneparkering?

Nedtrekkspil

Sonen er anvist med oppsatt skilt 376 som angir grense for område hvor det gjelder særlige bestemmelser om parkering eller stans av kjøretøy. De særlige bestemmelser som gjelder, framgår av symboler og tekst på skiltet. De oppførte klokkeslett angir tidsrommet bestemmelsene gjelder. Uten oppført tidsbegrensning gjelder bestemmelsene alle dager, hele døgnet. Skilt 376 gjelder til det blir opphevet av skilt 378 «Slutt på parkeringssone». (Se kart over boligsoneområdene.)

For bestemte vegstrekninger (strekningsregulering) eller områder innenfor sonen kan det ved skilt være fastsatt avvikende bestemmelser om parkering eller stans. Boligsoneavtale opphever ikke trafikkreglene eller øvrige parkeringsbestemmelser i sonen som f. eks. ved avgiftsbelagte plasser, på gatetun og der det er stanse- eller parkeringsforbud.

Dersom bilen blir avskiltet er ikke boligsoneavtalen gyldig.

Hvem kan kjøpe boligsoneavtale?

Nedtrekkspil

Beboere og næringsdrivende i bygg som er godkjent oppført før bygningsloven av 1965 trådte i kraft.

  • Fast bosatte som er registrert i folkeregisteret.
  • P-Kort tildeles kun til personbiler og varebiler opp til 3500kg.
  • Kjøretøyet skal være registrert på søkeren og vognkortet skal ha søkerens navn og adresse. Unntak kan innvilges om søker legger fram tidfestet leie- eller leasingkontrakt fra utleie/leasingfirma eller firmabil. Kjøretøyet kan også være registrert på foreldre.
  • Midlertidig bosatte: Studenter som kan legge fram bekreftelse på husleieforhold i sonen og studentbevis/betalt semesteravgift. Pendlere med husleiekontrakt og bekreftelse fra arbeidsgiver/arbeidskontor.
  • Næringsdrivende kan få tildelt boligsoneavtale etter behovsprøving. Søknad leveres sammen med dokumentasjon som viser at det er reelt behov for boligsoneavtale. Avtale kan kjøpes i boligsonene unntatt sone 01 og ABC-kvartalet i sone 08. Firma må være registrert i Brønnøysund-registeret.

 

Når på døgnet gjelder boligsoneparkeringen?

Nedtrekkspil

Tidspunktene vil variere i de enkelte sonene, se soneskiltet eller sjekk kartet for det enkelte området. Fører må være oppmerksom på at endringer av soner og trafikkreguleringer kan forekomme. Dette opplyses med oppsatt og avdekket skilt.

Hvor parkerer besøkende?

Nedtrekkspil

Korttidsbesøkende henvises til eventuelle avgiftsplasser med betalingsautomat, eller strekningsregulerte parkeringsplasser med oppgitt makstid, anvist med skilt. Noen av boligsonene har 2 timer fri parkering, som angis på hovedskiltet ved innkjøringen til den aktuelle boligsonen. Langtidsbesøkende kan kjøpe gjestekort i EasyPark sin applikasjon med takstgruppe 5736.

Priser per år

Bil # Beboer Næringsdrivende
1 2400,- (200,- pr. mnd) 7200,- (600,- pr. mnd)
2 og 3 5640,- (470,- pr. mnd) 10920,- (910,- pr. mnd)

Dette må du vite om boligsoneavtale:

Bedre bomiljø

Boligsoneparkering er et viktig virkemiddel for å opprettholde et godt boligmiljø i de sentrumsnære bydelene. Parkeringen er i mange områder blitt et stort problem både for trafikksikkerhet, miljø og framkommelighet. Mange parkerer på gater og fortau og det kan oppstå farlige situasjoner. I mange gater er det vanskelig for offentlige etater å komme fram ved utrykning, renovasjon og snøbrøyting.

Formålet med boligsoneparkeringen er å sikre best mulig tilgjengelighet til offentlige parkeringsplasser innen et avgrenset område. De fleste beboerne vil oppleve at boligsoneparkering betyr mer ordnet parkering og et triveligere bomiljø. Ordningen gir beboere særfordeler mht. parkering i boliggatene.

Misbruk av boligsoneavtale

Boligsoneavtalen kan inndras og gjøres ugyldig dersom det viser seg at avtalen er blitt tildelt på grunnlag av uriktige opplysninger.