Piggdekkgebyr

Forskrift om gebyr for bruk av piggdekk og tilleggsgebyr

Gebyr for bruk av piggdekk i Stavanger kommune

Stavanger har i perioder om vinteren dårlig luftkvalitet. Det har derfor blitt innført gebyr for bruk av piggdekk fra 1. november, med hjemmel i Forskrift om gebyr for bruk av piggdekk og tilleggsgebyr. Grensen for gebyret er vist på kartet nederst på siden. (Grensen vil være den samme etter kommunesammenslåing.)

Betalingsinformasjon

Betalingsløsningene kan benyttes av både bedrifter og privatpersoner. Piggdekkgebyret er elektronisk og knyttes til bilens registreringsnummer.


Priser

Gebyr Pris Varighet
Sesong 1400,- Hele sesongen*
Kalendermåned 450,- En kalendermåned**
Døgn 35,- 24 timer***

*Sesongen starter fra 1. november 2020 og varer til 30 april 2021 etter vedtak fra Statens Vegvesen. Kjøretøy som har betalt for sesong får forlenget sin gyldighet.
**Gjelder inneværende måned uavhengig av kjøpsdato.
***Fra kjøpstidspunktet.

For tunge kjøretøy (fra og med 3500 kg) betales det dobbel pris.


Betal med mobilen

Den enkleste måten å betale gebyret på er å laste ned Stavanger Parkering sin egen app eller EasyPark på smarttelefonen din.

EasyPark

Tast 5755 for kjøretøy under 3,5 tonn og 5756 over 3,5 tonn. Endring av registreringsnummer eller spørsmål angående betalingen kontakt EasyPark direkte her: https://easypark.no/help/

Dobbelkonto
Dobbelkonto gir deg muligheten for å bruke en og samme app’ både til dine private parkeringer  og til jobbrelaterte parkeringer. EasyPark hjelper deg med å sette opp app’en slik at du i en og samme app kan skille mellom privatparkering (som belastes ditt kredittkort) og parkering i jobbsammenheng (som belastes firmaets kredittkort), og hvor betaling skal belastes. Enklere enn dette kan det vel ikke gjøres!

OBS! Grunnet tekniske utfordringer er det dessverre ingen mulighet for å betale via nettbank eller VIPPS.

Du kan også betale på følgende steder:

Circle K
Lagårdsveien
Forus
Haugesundsgaten
Lura
Randaberg
Tau
Ålgård

ESSO
Bekkefaret
Hundvåg
Jørpeland
Revheim
Vikeså Veiservice AS

Shell
Randabergveien
Løkkeveien

Dekkstra Forus

Fjord1: Mortavika-Årsvågen
MF Bergensfjord
MF Boknafjord
MF Mastrafjord
MF Raunefjord
MF Stavangerfjord

Forflytningshemmede

Fritak for piggdekkgebyr gjelder for bil hvor fører eller passasjer medbringer parkeringsbevis for forflytningshemmede (HC-kort). Ved parkering skal parkeringsbevis alltid være plassert godt synlig bak frontruten.

Du betaler bare i én by

Har du betalt piggdekkgebyr i Bergen, Oslo eller Trondheim, slipper du å betale på nytt hvis du skal kjøre med piggdekk i Stavanger i perioden du har betalt for – og motsatt.

Betalt piggdekkgebyr refunderes ikke

Trenger du å overføre betalt piggdekkgebyr til ny bil må du sende oss en e-post med opplysning om kjøpskanal, mobilnummer, navn, gammelt og nytt registreringsnummer, samt dokumentasjon på eierskap til gammelt registreringsnummer. Fram til bekreftelse på at det innbetalte gebyret er overført til nytt registreringsnummer må piggdekkgebyr døgn benyttes. Har du betalt gebyret med EasyPark må du kontakte dem på kundeservice@easypark.net / +47 23 30 88 80

Piggdekkgebyr for bedrifter

For bedrifter har vi disse betalingsløsningene for piggdekkgebyret:

Betal på nett med betalingskort ved å logge inn på/opprette din egen Stavanger Parkering-konto. Du må legge inn betalingskort og mobilnummer før du bestiller piggdekkgebyr.

EasyPark tilbyr fakturaløsning for bedriftskunder, mot gebyr. Se https://easypark.no/business. Dersom du har spørsmål om dette eller ønsker fakturaløsning, kontakt EasyPark på tlf: 40 34 09 36 / 45 14 87 53 eller epost: kam@easypark.net

Gjelder for bedriftskunder av EasyPark, eller nye bedriftskunder.

Øvrige spørsmål kan rettes til piggdekkgebyr@stavanger-parkering.no

Ansvar for kontroll og håndheving

Stavanger Parkeringsselskap KF har ansvar for å tilrettelegge og drifte betalingsløsningene for piggdekkgebyrordningen i Stavanger kommune. Stavanger Parkeringsselskap KF har også ansvar for kontroll og håndheving.

Trenger du mer informasjon?
Les mer om piggdekkgebyr på Stavanger kommunes hjemmesider eller send e-post til piggdekkgebyr@stavanger-parkering.no


Spørsmål og svar

Jeg har betalt piggdekkgebyr, men kjøpt nye piggfrie vinterdekk. Kan jeg få pengene tilbake?

Nei.

Trenger jeg noe bevis i frontruten av bilen?

Nei, alt foregår elektronisk. Du trenger ikke noe form for fysisk oblat.

Betaler sykkel eller motorsykkel piggdekkgebyr?

Nei. Du betaler ikke gebyr for å kjøre med piggdekk på sykkel eller motorsykkel. Heller ikke for tilhenger som har piggdekk.

Jeg har vært uheldig og betalt dobbelt eller mer, kan jeg få tilbakebetalt?

Ja. Send kontonummer, hvilket telefonnummer og registreringsnummer det ble registrert på. Kunder som har betalt via EasyParkmå kontakte EasyPark på tlf. 23 30 88 80 mail: kundeservice@easypark.net

Jeg har HC-kort og har betalt piggdekkgebyr, kan jeg få penger tilbake?

Ja. Bil hvor fører eller passasjer medbringer parkeringsbevis for forflytningshemmede, er fritatt for piggdekkgebyr. HC-beviset er personlig og følger ikke bilen. Send kopi avtale/HC-kort. Send mail til piggdekkgebyr@stavanger-parkering.no, hvilket kontonummer vi skal tilbakebetale til og hvilket registreringsnummer det er betalt for.

Bilen min er blitt kondemnert, kan jeg få tilbakebetalt?

Ja. Vi må ha dokumentasjon på at bilen faktisk er blitt kondemnert – send dette til oss på mail piggdekkgebyr@stavanger-parkering.no. Gebyret kan ev. overføres til ny bil, informer oss da om det nye registreringsnummeret.

Jeg har vært uheldig og skrevet feil registreringsnummer, hva gjør jeg?

Send mail til piggdekkgebyr@stavanger-parkering.no med registreringsnummer og telefonnummer. Gjelder det EasyPark, sender du mail til kundeservice@easypark.net med registreringsnummer og telefonnummer.

Jeg ønsker å endre registreringsnummer pga. forskjellige årsaker, kan dere hjelpe?

Endring kan gjøres inntil tre ganger per sesong. Send mail til piggdekkgebyr@stavanger-parkering.no med gammel og nytt registreringsnummer og telefonnummer. Gjelder det EasyPark, sender du mail til kundeservice@easypark.net med gammel og nytt registreringsnummer og telefonnummer.

Jeg har problemer med Stavanger Parkering KF sin app/hjemmeside

  • Problemer å finne kvittering, se veiledning her.
  • Sjekk dekning på kortet
  • Telefondekning
  • Sjekk om du har gyldig kort – vi godtar Visa, Mastercard og Amex
  • Utløpsdato på kortet, hvis kortet har utløpsdato måneden etter kjøpstidspunkt, vil ikke dette godkjennes. (F.eks. hvis du gjør et kjøp i november og kortet utløper i desember, vil ikke dette godkjennes)