Hopp til hovedinnhold

– Fra 5. Februar endrer brukertorget åpningstider til Man-fre 07:40 – 12:00 og 14:00 – 15:00.
– Dagskort for boligsoner (takstgruppe 5736) kan kjøpes i EasyPark som et  alternativ til skrapekort.

Lukk
Lukk

Klage på ileggelse

Alle som blir ilagt parkeringsgebyr og kontrollsanksjon kan klage med hjemmel i parkeringsforskriften eller forskrift om offentlig parkeringsgebyr. Tilleggsgebyr kan påklages med hjemmel i forskrift om gebyr for bruk av piggdekk og tilleggsgebyr.

 • For overtredelser av parkeringsbestemmelsene kan det ilegges et parkeringsgebyr på kr 900. Forskriften finner du her.
 • For overtredelser av vilkårene for parkering, kan det ilegges en kontrollsanksjon på kr 330, 660, eller 990. Forskriften finner du her.
 • For overtredelse av forskrift om gebyr for bruk av piggdekk kan det ilegges et tilleggsgebyr på kr 750. Forskriften finner du her.

Hva er Kontrollsanksjon?

Nedtrekkspil

Kontrollsanksjon kan ilegges dersom kjøretøyet er hensatt i strid med vilkår for parkering som er angitt ved oppsatte skilt. Dette kan være som følge av manglende betaling, utgått parkeringstid, manglende parkeringstillatelse, feil plassering av kjøretøy, og andre brudd på bestemmelsene i parkeringsforskriften. Størrelsen på kontrollsanksjonen er basert på grad av overtredelse:
• 330 kr: overtredelse på parkering for gjest/kunde/besøkende og brudd på dokumentasjonsplikt på tidsbegrensede plasser.
• 660 kr: utgått billett, manglende billett, manglende parkeringsbevis og lignende.
• 990 kr: Reservert for forflytningshemmede og lignende.

Hvem kan klage?

Nedtrekkspil

Som eier eller fører har du rett til å klage på gebyr, tilleggsgebyr, kontrollsanksjon eller borttauing, dersom du mener ileggelsen ikke er riktig. I tillegg kan du søke om ettergivelse av «særlige grunner». Vær likevel oppmerksom på at betalingsfristen på ilagt gebyr må overholdes, selv om du klager.

Førers plikter

Nedtrekkspil

Som bilfører plikter du å ha kunnskap om parkeringsbestemmelsene (vegtrafikkloven, trafikkreglene, parkeringsforskriften og skiltforskriften). Føreren har også en streng aktsomhetsplikt, og skal observere skilter som er satt opp.

Klagefrist

Nedtrekkspil

Du må klage innen tre uker etter at du fikk ileggelsen. Etter klagefristen kan klagen bare behandles hvis du ikke kan bebreides for forsinkelsen, eller hvis det av helt spesielle grunner er rimelig at klagen likevel blir behandlet.

«Skulle bare»

Nedtrekkspil

Følgende “unnskyldninger” vil normalt ikke føre frem:

 • Det var fullt overalt så jeg kunne ikke finne andre plasser.
 • Jeg hadde gått for å veksle.
 • Jeg hadde glemt å legge fram parkeringskortet.
 • Jeg var bare borte i 2 minutter.
 • Jeg trodde jeg hadde parkert riktig, men tok feil.
 • Jeg trodde jeg kunne parkere ved automat i boligsonen uten å betale når jeg har boligsonekort.
 • Legebesøket, tannlegen, møtet el. lign. tok lenger tid enn jeg trodde.
 • Jeg hadde lånt bort bilen til en venn og han har lovet å betale.

Jeg ønsker å klage på

Eventuelt kan skriftlige klage sendes til:
Stavanger Parkeringsselskap, St. Olavsgate 6, 4005 Stavanger.

HUSK: Skriv navn, adresse, telefon, ileggelsesnummer og registreringsnummer.
Legg ved eventuell dokumentasjon som kan ha betydning for saken; for eksempel tillatelser, bilder eller lignende.