-P-Siddis – Heisen er for tiden ut av drift.
-P-Arketten – Inn- og utkjøring strandkaien er stengt pga arbeid. Benytt inn- og utkjøringen Sandvigå.
-Dagskort for boligsoner (takstgruppe 5736) kan kjøpes i EasyPark som et  alternativ til skrapekort.

 


Kartmeny