Administrasjon

Daglig Leder

Christian Tønnevold
E-post: christian.tonnevold@stavanger-parkering.no
Telefon: 971 83 320

Avdelingsleder Drift

Roar Karlsen
E-post: roar.karlsen@stavanger-parkering.no
Telefon: 906 74 594

Avdelingsleder Håndheving

Ståle Kolnes
E-post: skolnes@stavanger-parkering.no
Telefon: 941 61 249

Avdelingsleder Forvaltning

Irene Strand Cole
E-post: irene.strand@stavanger-parkering.no
Telefon: 905 32 498