Hopp til hovedinnhold

– Fra 5. Februar endrer brukertorget åpningstider til Man-fre 07:40 – 12:00 og 14:00 – 15:00.
– Dagskort for boligsoner (takstgruppe 5736) kan kjøpes i EasyPark som et  alternativ til skrapekort.

Lukk
Lukk

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede (parkeringstillatelse)

Parkeringstillatelse gir adgang til å parkere motorvogn:

  • På parkeringsplass reservert for forflytningshemmede angitt ved offentlig trafikkskilt
  • På avgiftsbelagt kommunal parkeringsplass uten at avgift betales
  • På parkeringsplass med skiltet tidsbegrensning fra 30 minutter og oppover med inntil dobbel tid, med unntak av skiltet tidsbegrensning på særskilt avsatt plass for forflytningshemmede med parkeringstillatelse
  • På steder der det er innført boligsoneparkering

Parkeringstillatelse gir fritak fra piggdekkgebyr i bil hvor fører eller passasjer medbringer parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Parkeringstillatelsen er personlig og kun gyldig når den det er utstedt til er i kjøretøyet, henholdsvis som fører eller passasjer.  Kortet må da ligge godt synlig i frontruten for kontroll.

Vis kart eller liste over HC-plasser.

Slik søker du om parkeringstillatelse

For å søke om parkeringstillatelse må du oppfylle disse kravene:

Du må ha legeerklæring som dokumenter at du ikke kan gå eller har store vanskeligheter med å bevege deg over lengre avstander.

Du må kunne dokumentere et særlig behov for parkeringslettelse ved bosted, arbeid og/eller i forbindelse med regelmessige og nødvendige aktiviteter.

Søknad med tilhørende dokumentasjon og oppdatert legeerklæring sendes til Stavanger Parkeringsselskap KF.

Om tildelingen

Bostedskommunen gir etter søknad parkeringstillatelse for forflytningshemmede til fører eller passasjer som oppfyller vilkår gitt i Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede § 3 a) eller b).

Stavanger kommune ved Stavanger Parkering KF behandler søknaden og vurderer de særlige behov for parkeringslettelser som framgår av søknad og legeerklæring.

Parkeringstillatelse innvilges først og fremst til de, som i tillegg til nedsatt gangevne, har dokumentert et særlig behov for parkeringslettelse på ett eller flere konkrete steder hvor det ikke er mulighet til å benytte det ordinære parkeringstilbudet. Dette kan for eksempel være ved bosted, arbeid, lege, sykehus, behandlingssteder eller lignende.


Her finner du det du trenger:

Dette må du ha med i søknaden:

  1. Kopi av gyldig førerkort ved søknad som fører
  2. Oppdatert legeerklæring
  3. Eventuell dokumentasjon til egenerklæringen

Søknad sendes til:

Stavanger Parkering KF
St. Olavs gt. 6
4005 Stavanger

Hva skjer videre?

Så snart vi mottar søknaden din vil du få en kvitteringsmelding på at søknaden er mottatt. Behandlingstiden vil kunne variere.

Du kan klage dersom du får avslag på søknaden. Hvordan du skal klage vil stå beskrevet i avslagsbrevet.

Lover og forskrifter:

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede tildeles med hjemmel i forskrift av 18. mars 2016 om parkering for forflytningshemmede, endret 13. des 2016. Stavanger Parkeringsselskap KF behandler også søknader om parkeringstillatelser for Randaberg og Kvitsøy kommune.