Ansvarsfraskrivelse

Stavanger Parkering sine hjemmesider inneholder informasjon om Stavanger Parkering og vår virksomhet.  

De opplysninger som gis på hjemmesiden er kun ment som førstehånds informasjon. Den informasjonen som gis på hjemmesiden er ment å være så fullstendig som mulig, men Stavanger Parkering forbeholder seg retten til å gjøre endringer når som helst og uten ytterligere forvarsel.

Stavanger Parkering tar alle rimelige forholdsregler for å sikre at informasjonen på denne hjemmesiden er korrekt. Likevel kan ikke nøyaktigheten garanteres, og Stavanger Parkering påtar seg ikke ansvar for uriktig, ufullstendig eller mangelfull informasjon på hjemmesiden. Informasjonen presenteres «som den er» uten noen form for garantier.

Informasjon som gis på hjemmesiden er ikke juridisk bindende.