Hopp til hovedinnhold

– Fra 5. Februar endrer brukertorget åpningstider til Man-fre 07:40 – 12:00 og 14:00 – 15:00.
– Dagskort for boligsoner (takstgruppe 5736) kan kjøpes i EasyPark som et  alternativ til skrapekort.

Lukk
Lukk

Om oss

Stavanger Parkering satser på nærhet til brukerne og har vårt kontor i sentrumsnære St. Olavs gate 6. Her kan du komme til vårt Brukertorg for veiledning, informasjon, kjøp av P-kort og boligsonekort. Her kan du også få informasjon når det gjelder leie av parkeringsplasser.

Stavanger Parkeringsselskap KF har en todelt oppgave:

  1. Vi har ansvar for drift av P-plasser, både egne og private. Vi har en egen avdeling som administrerer utleie av plasser og følger opp dette.
  2. Vi håndhever regelverket for parkering i Stavanger kommune. Trafikksikkerhet, fremkommelighet, miljø og næringsutvikling er fremtredende interesseområder for kommunen. Vår målsetning er å sørge for at dette blir ivaretatt.

Mål og virkemidler

Nærhet, trygghet og fremkommelighet

Mål:

Virkemidler:

Vaktsentral og vakthold

Vi overvåker våre P-automater og P-hus. Vi hjelper deg dersom du får problemer ved inn- eller utkjørsel og ved automatene. Du når vaktsentralen på telefonnummer: 51 50 73 95 / 900 99 080.

Stavanger Parkering har også en avtale med Nokas Vakt om vakttjenester. De patruljerer jevnlig våre P-hus med hensikt å sørge for trygghet og orden.

Kontakt oss