Arrangements­søknader

For søknader i forbindelse med:

  • Arrangementer
  • Trafikkomlegging
  • Trafikkdirigering
  • Trafikksikkerhet
  • Trafikkregulering
  • ROS-analyse
  • Skilting
  • Container
  • Leie/bruk av p-plass

Ta kontakt med:

Avdelingsleder Jens Brynie
Telefon: 901 29 728
E-post: jens.brynie@stavanger-parkering.no