Arrangements­søknader

For søknader i forbindelse med:

  • Arrangementer
  • Trafikkomlegging
  • Trafikkdirigering
  • Trafikksikkerhet
  • Trafikkregulering
  • Skilting
  • Container
  • Leie/bruk av p-plass

Ta kontakt med:

Fagleder Maud Elisabeth Eikeland
Telefon: 911 33 099
E-post: maud.eikeland@stavanger-parkering.no