Hopp til hovedinnhold

– Fra 5. Februar endrer brukertorget åpningstider til Man-fre 07:40 – 12:00 og 14:00 – 15:00.
– Dagskort for boligsoner (takstgruppe 5736) kan kjøpes i EasyPark som et  alternativ til skrapekort.

Lukk
Lukk

Bildeling

Stavanger kommune tildeler nye parkeringsplasser gjennom Kolumbus sin ordning for bildeling

For å gjøre bildeling mer tilgjengelig for privatpersoner, bedrifter og organisasjoner har Stavanger kommune åpnet for at alle bildelingsoperatører kan søke om å få tildelt gratis offentlig parkeringsplass for bildeling. Kommunen har hatt som ambisjon at kvalifiserte bildelingsoperatører skal kunne tilby sine tjenester gjennom Kolumbus sin planlagte åpne ordning for bildeling.

Kolumbus lanserer sin ordning allerede i juni med kvalifisering av bildelingsoperatører. En felles utlysningsprosess for arealeiere på Nord-Jæren vil legge til rette for en mer effektiv og forutsigbar søknadsprosess for bildelingsoperatører og bidra til at flere aktører får fotfeste i regionen.  

For å øke antall søkere og unngå dobbeltarbeid har Stavanger inngått et samarbeid med Kolumbus for å tildele de 37 utlyste parkeringsplassene gjennom Kolumbus sin ordning. Ordningen er strukturert som en dynamisk innkjøpsordning og operatører kan søke om kvalifisering til ordningen fra og med juni. Første avrop er planlagt senest august.

Stavanger kommune stopper sin planlagte prosess, og inngår nå et samarbeid med Kolumbus. Kolumbus vil da anskaffe bildelingstjenester til Stavanger kommunes 37 parkeringsplasser som et første avrop på en dynamisk innkjøpsordning som nå er under arbeid, og snart skal utlyses. Rent praktisk vil det da være Kolumbus som inngår avtalene med bildelingsoperatørene, mens Stavanger Kommune kun har en avtale med Kolumbus om at Kolumbus kan tilgjengeliggjøre bildelingstjenester på de 37 parkeringsplassene som kommunen har avsatt til bildeling. Det vil også være Kolumbus som har ansvar for oppfølging av bildelingsoperatørene og tjenesten(e). Digital integrasjon i Kolumbusapp kan ta noe tid, og bildelingsoperatørene vil dermed måtte kunne tilby tjenestene gjennom egen app i den første fasen av prosjektet. Dette forutsetter da at bildelingsoperatørene har egen app.

Tidsmessig vil dette bety at det kan gjøres avrop på Stavanger kommunes parkeringsplasser medio august, med tilbudsfrist i slutten av august og kontraktsinngåelse i september. Oppstart av tjenesten vil avhenge av at parkeringsplasser er klar til å motta bildelingsbiler og at bildelingsoperatør er klar til å levere biler (med tilhørende app). At bildelingsoperatør er klar til å levere biler umiddelbart etter kontraktsinngåelse kan kravstilles i avropet, men et slikt krav kan tenkelig begrense konkurransen noe. Bildelingsoperatører som er interesserte i slike kontrakter må altså søke om å delta i den dynamiske innkjøpsordningen (og bli vurdert som kvalifisert) forut for første avrop.

Kontaktperson:
Espen Strand Henriksen
Mobilitetsutvikler
Kolumbus
950 27 753