Bildeling

Info om søknadsprosess for parkeringsplasser til bildeling i Stavanger kommune

Stavanger kommune har innført nye retningslinjer og tilrettelagt for flere parkeringsplasser for å gjøre bildeling enklere både for folk som skal bruke delingsbilene og bedriftene som skal leie dem ut. Det åpnes nå for at alle bildelingsoperatører kan søke om å få tildelt gratis offentlig parkeringsplass for bildeling. Det betyr at alle interesserte offentlige og private bildelingsoperatører og leiebilfirmaer kan reservere dedikerte parkeringsplasser og sonekort i boligområder.

Til sammen blir det 21 parkeringsplasser på gateplan hvorav fire plasser har lademulighet i dag, og 16 parkeringsplasser med lademulighet i parkeringshusene P-Jernbanen, P- Jorenholmen og P-Forum. Bildelingsoperatørene må selv betale for ladestrøm.

Frist for å søke

18. Mai.

Krav til søker

Bildelingsselskaper som søker om godkjenning, må kunne dokumentere at:

Bildelingsselskaper må også forholde seg til følgende regler vedtatt av kommunestyret om bildelingsplasser i Stavanger (utvalg for miljø og utbygging)

Stavanger kommune kan trekke godkjenning tilbake dersom bildelingsselskapet ikke lenger oppfyller vilkårene.

Hvem kan søke?

Selskaper som driver bildelingsvirksomhet i tråd med kravene.

Bildelingsplasser gis kun til selskapene. Privatpersoner kan ikke søke på denne ordningen. Hvis du som privatperson vil bli med i bildelingsordningen må du ta kontakt med et selskap som driver med bildeling. 

Hva får dere?

Slik søker du om godkjenning

Nødvendig dokumentasjon er:

Fyll ut søknadsskjema

Søknaden må skrives ut, signeres og scannes inn for å sende den til oss på e-post.

Send inn søknadsskjema og vedlegg

Søknad om godkjenning sendes via e-post til post@stavanger-parkering.no.

 Merk e-post med søknad om ‘’godkjenning av bildelingsselskap”.

Behandlingstid

Vår saksbehandlingstid er opptil 14 dager. Svar på søknad sendes til e-postadressen dere har oppgitt i søknadsskjemaet.

Klage

Dere kan klage om dere har fått avslag på søknaden. Send klagen med en begrunnelse til postmottak@bym.Stavanger.kommune.no Klagen må sendes innen tre uker fra dere mottok vedtaket.

Kontaktinformasjon

Stavanger Parkeringsselskap KF

v/Maud Eikeland

maud.eikeland@stavanger-parkering.no