Hopp til hovedinnhold

– Fra 5. Februar endrer brukertorget åpningstider til Man-fre 07:40 – 12:00 og 14:00 – 15:00.
– Dagskort for boligsoner (takstgruppe 5736) kan kjøpes i EasyPark som et  alternativ til skrapekort.

Lukk
Lukk

Bruk av kroppskamera

Stavanger Parkering skal være en arbeidsplass hvor det er trygt å jobbe.

Forebygger uønskede hendelser med kroppskamera

Våre trafikkbetjenter benytter kroppskamera. Dette er et ledd i det systematiske HMS-arbeidet i virksomheten. Vi har gode erfaringer med dette som forebyggende tiltak, redusert omfang og alvorlighetsgrad av uønskede hendelser.

Hensikten er å bidra til en tryggere arbeidssituasjon for de ansatte, og en tryggere situasjon for de som møter våre ansatte ute i tjeneste.

Lagring og sletting av materiale 

De ansatte bærer kameraet godt synlig med merking på uniformen. Hvis kameraet settes på opptak, skal trafikkbetjenten, om mulig, muntlig gi beskjed om at kameraet filmer. Den ansatte skal også, om mulig, tilby berørte part et visittkort med kontaktinformasjon.  

Opptaket lagres på en dedikert lokal PC, og slettes i henhold til lovkravet. Politiet kan be om å få utlevert opptaket i forbindelse med en anmeldelse.