Klage

Skilt 552 – Parkering

Skilt 552 angir at parkering er tillatt og underskilt angir hvilke vilkår som må oppfylles.