Vi er gjort oppmerksomme på at flere har mottatt SMS der de blir bedt om å snarest betale p-avgift. Disse SMSene er ikke sendt fra oss. Får du SMS om dette, anbefaler vi at du sletter meldingen.

Eksempel på SMS:

Lenken i SMSene leder til en side som ser slik ut: