På grunn av teknisk feil er det sendt ut purring på fakturaer utstedt i juni og juli. Har du mottatt purring kan denne ses bort ifra.

Vi beklager feilen.