P-Kyrre blir i disse dager klargjort til et billett- og bomløst system. Det vil si at bommene fjernes helt og kamera leser skiltene på bilen når du kjører inn og ut.

Istedenfor billett vil parkeringsavgiften kunne betales på følgende måter:
– Med parkeringsapp
– Taste inn reg. nr. og betale direkte i automat ved endt parkering
– Logge på nettside og betale innen 48 timer
Blir ingen av overnevnte gjort, vil man få en faktura på parkeringsgebyret (+fakturagebyr) ettersendt i posten.

Systemet er forventet igangsatt Mandag 23.12.19