Automatisk skiltgjenkjenning

Bommene i våre p-hus kan nå åpnes automatisk om man bruker EasyPark appen og registrerer seg for skiltgjenkjenning.
(Jernbanen, Jorenholmen, Posten, St. Olav og Valberget. P-Kyrre støtter også denne ordningen i form av automatisk betaling via skiltlesing).

NB! Viktig at de med abonnement i p-husene ikke benytter seg av denne løsningen.

EasyPark

EasyPark skriver følgende på sine nettsider:

For å bruke denne tjenesten, velg skiltnummeret i appen og klikk på de tre prikkene. Kryss av for å “aktiverer for kameraparkering”. Husk å aktivere den minst 15 minutter før du parkerer.

Ved utkjøring vil du få en push notification om endt parkering. Du kan også finne kvitteringen ved “mine parkeringer” > “Historikk” i appen.

Skiltlesningssytemet er innstilt på vanlige norske skilt, og støtter dessverre ikke personlige skilter.